beytləşmə

beytləşmə
«Beytləşmək»dən f. is.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • beytləşmək — f. 1. Üz üzə durub birbirinə əzbərdən şeir söyləməklə yarışmaq (beytləşmədə əsas şərt ikincinin söylədiyi şerin birinci hərfi, birincinin söylədiyi şerin axırıncı hərfinin eyni olmasıdır). 2. məc. Deyişmək, mübahisə etmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mətale’ — ə. «mətlə’» c. qəzəllərin ilk beytləri; mətlələr …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • nəşayid — ə. 1) himnlər; 2) mahnılar; 3) ahəngdar şeylər; 4) misal kimi işlənən beytlər və misralar …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • qafiyə — ə. şeirdə beytlərin və ya misraların son hərflərinin uyğun gəlməsi …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • vagir — f. növhə, mərsiyə, yaxud nəğmə oxuyarkən son beyt və ya beytləri təkrar edən …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • vagirə — f. növhə, mərsiyə, yaxud nəğmə oxunarkən təkrar edilən son beyt və ya beytlər …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • əbyat — ə. «beyt» c. beytlər …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • bağlaşmaq — qarş. 1. Şərtləşmək, birbiri ilə şərt bağlamaq, müqavilə bağlamaq; şərt kəsmək. Bu sözləri Cəlildən eşidəndə, haman adam dedi ki, yaxşı, mən razıyam, sabah gəl filan notariusun kontoruna, orada bağlaşaq. İ. M.. 2. Deyişmək, şeirləşmək, beytləşmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cüng — is. <fars.> Şairlərin seçmə əsərləri, yaxud beytlərin əlyazma toplusu. Fars dilində yazılmış cüng …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qafiyə — is. <ər.> ədəb. Şeirdə: beytlərin və ya misraların son söz və ya səslərinin uyğunluğu, həmahəngliyi. Bu şerin qafiyələri düz gəlmir. – Demirəm mən sənə şair deyilsən, var şerin; Vəzni var, qafiyə var, qaliba yox can, Yusif! S. Ə. Ş …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”